Egepen Deceuninck, çevreye olan duyarlılığı ile geleceğe daha temiz bir pencere açıyor..
Avrupa bütünleşmesinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen serbest rekabetin ve serbest dolaşımın sağlanması, çevre alanında da ortak girişimleri ve ortak bir politikayı zorunlu kılmıştır.
Avrupa Birliği içindeki ortak çevre politikası oluşturulmasının en temel sebepleri, çevre kirlenmesinin siyasal sınırları tanımaması olgusu ve yaşam kalitesinin daha da yükseltilebilmesi için doğal yaşam koşullarının sağlıklı bir biçimde devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin gerekliliğidir. İnsan yaşamında kullanılan tüm ürünlerin çevre ve insan sağlığı, güvenlik açısından etkileri düşünülerek Avrupa'da ve dünyada yeni yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği de 2000 yılından itibaren VINYL 2010 (The Voluntary Commitment of the European PVC Industry) adlı PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul sadece PVC üreticilerini için değil, PVC dahil PVC katkı malzemeleri üreten endüstriyi de içine almaktadır. Bu kapsamda, çevreye olan duyarlılıktan dolayı, Avustralya 2008 yılı başından itibaren, içinde ağır metaller bulunduran plastik maddeleri ülkesine kabul etmeyeceğini açıklamış bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri?nde de, kurşun ve benzeri ağır metallerin, PVC ürünlerinde kullanılması yasaklanmıştır.
Oluşturulmuş olan VİNYL 2010 kurulu içinde yer alan ECVM (The European Council of Vinyl Manufacturers), ESPA ( The European Stabilisers Producers Associations) ve EuPC?nin( European Plastic Converters) aldığı kararla, 2000 yılının tüketim miktarlarını baz alarak, aşağıdaki oranlarda ağır metaller içinde en yaygın olarak bilinen kurşun kullanımını azaltacağını taahhüt etmektedir.